Basketball: Girls Varsity vs. Audubon Community Schools (Home)